นพ.ทศพล แซ่เฮ้ง

(คุณหมอแบ้งค์)

ประวัติ

  • 2552 :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2556 :  Training in the department of Cranio-Maxillo Facial Surgery and the department of Otorhinolaryngology of Mainz, ประเทศเยอรมัน
  • 2556 :  The Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences) , Siriraj Hospital , Thailand
  • 2558 :  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • 2560 :  วุฒิบัตรแสดงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า สมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย
  • 2560-ปัจจุบัน  :  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประจำ HERS clinic

ผลงานของคุณหมอแบ้งค์

คลิปคุณหมอแบ้งค์ให้ความรู้

HERS clinic

For Your Perfection