นพ.นฤชิต เลาหไทยมงคล

(คุณหมอโจ้)

ประวัติ

  • 2552 :  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2555 : Certification of participation World Congress of Minimal Invasive Plastic Surgery and Dermatology , กรุงโซล , ประเทศเกาหลีใต้
  • 2556 :  Membership of Facial Plastic and Reconstructive Surgery Association of Thailand สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าแห่งประเทศไทย
  • 2556 :  Training in the department of Cranio-Maxillo Facial Surgery and the department of Otorhinolaryngology of Dusseldorf University, ประเทศเยอรมัน
  • 2556 :  The Higher Graduate Diploma (Clinical Medical Sciences) , Siriraj Hospital , Thailand
  • 2557 :  American Board of LASER surgery , USA
  • 2558 :  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • 2559 :  วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง Buccal fat pad removal ในงานประชุม ABLS ประเทศไทย ครั้งที่ 1
  • 2558-ปัจจุบัน  :  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาหู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
  • 2558-ปัจจุบัน  :  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ลดกรามถาวร ดูดไขมันเหนียง เสริมคาง ปรับรูปหน้าประจำ HERS clinic

ผลงานของคุณหมอโจ้

คลิปคุณหมอโจ้ให้ความรู้

HERS clinic

For Your Perfection